A. Berhenti Studi Sementara (cuti)
Cuti Akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu. Cuti secara keseluruhan dapat diberikan sebanyak-banyaknya dua semester.
Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik dengan mengacu pada aturan cuti akademik yang berlaku yang dapat di download di bawah ini.
1. Manual Prosedur Cuti Akademik
2. Form Pengajuan Cuti Akademik
3. Form Surat Keterangan Cuti Akademik

B. Pindah Kelas

 1. Merupakan fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan perpindahan kelas baik dari kelas A (pagi) menuju kelas B (sore) maupun sebaliknya karena ada hal-hal tertentu.
 2. Pindah kelas dapat dilakukan maksimal sebelum masa registrasi dan pengisian KRS pada setiap semesternya.
 3. Mahasiswa mengajukan mengurus langsung di BAAK.
 4. Mahasiswa mengisi form pindah kelas yang dapat di download disini

C. Pindah Program Studi
Form Pindah Prodi download disini

D. Ralat Ijazah dan Transkrip
Ralat ijazah, transkrip merupakan fasilitas yang diberikan kepada alumni apabila Ijazah Transkrip yang diterima ada ketidaksesuaian dengan data yang ada. Prosedur pengajuan ralat ijazah transkrip dapat didownload di bawah ini :
1. Manual prosedur pengajuan ralat ijazah/transkrip.
2. Form permohonan ralat ijazah/transkrip.
3. Surat keterangan ralat ijazah/transkrip.

E. Diagram Alir Pelaksanaan Akademik

 1. Bagan Alir Penerimaan Mahasiswa Baru -- view
 2. Bagan Alir Registrasi Mahasiswa Baru -- view  Mahasiswa Lama -- view
 3. Bagan Alir Konversi Nilai -- view
 4. Bagan Alir Cuti Akademik -- view
 5. Bagan Alir Aktif Kembali setelah cuti -- view
 6. Bagan Alir Pengisian KRS -- view
 7. Bagan Alir Pelaksanaan Perkuliahan -- view
 8. Bagan Alir Penyusunan, peninjauan/pengembangan kurikulum -- view
 9. Bagan ALir Penyusunan Jadwal Perkuliahan -- view